Jongerencommissie

Deze jongerencommissie is door en voor jongeren in het leven geroepen. De commissie is door vallen en opstaan gegroeid tot een steeds meer stabiele groep die samen activiteiten organiseert. De commissie wordt geleid door een aantal oudere jongeren, die samen met de jongere jongeren een hechte groep proberen te vormen waarbij er activiteiten worden georganiseerd om de broederschap te versterken. Door middel van de activiteiten leren de jongens elkaar goed kennen en leren ze elkaar te ondersteunen en om samen te werken.

De activiteiten van de jongerencommissie zijn erg uiteenlopend. Zo worden er lessen en presentaties gegeven over de Islam, over islamitische onderwerpen of worden er islamitische verhalen verteld. Ook is er ruimte voor andere verhalen of grappen en worden er actuele zaken besproken die de jongeren interesseren.

Hiernaast zijn er ook activiteiten zoals sport, denk aan worstelen, zwemmen, voetballen, fietsen, etc.. De activiteiten worden altijd samen met de groep georganiseerd en staan we altijd open voor ideeën vanuit de groep. Een van de doelen van de jongerencommissie is dan ook horizonverbreding.  We willen de jongeren naast voetballen ook kennis laten maken met andere sporten en activiteiten zodat hun horizon breder wordt en dit kan hen InshaAllah helpen bij hun toekomst.

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën of nieuwe jongeren binnen de groep. De groep is heel divers en er hangt een goede sfeer. Wie mee wil organiseren of meedoen met activiteiten is welkom!