Lezingen

Islam is de waarheid (Nederlands gesproken)

Debat | J. Swaggart & A. Deedat (Nederlands ondertiteld)

Het einde der tijden (Nederlands ondertiteld)

De sleutel van de Ka'ba (Engels gesproken en ondertiteld)