Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging wordt door de leden vastgesteld. Elke drie jaar vinden er verkiezingen plaats. Zittende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. De Vereniging kent momenteel 4 bestuursleden.

  1. Dhr. I. El Hadioui  (Voorzitter)
  2. Dhr. J. Imarouen  (Penningmeester)
  3. Dhr. M. Fars  (2e Penningmeester)
  4. Dhr. A. Ammi  (Secretaris)

Bovenstaande functies zijn onbezoldigd. Statutair is vastgesteld geen vergoeding te betalen aan één van de bestuursleden.

Zie ook: