Verwachtingen leden

Leden zijn degene die als zodanig zijn toegelaten door het Bestuur en het formulier ‘aanmelding nieuw lid’ volledig hebben ingevuld én de jaarcontributie hebben betaald. Het lid wordt dan opgenomen in het ledenregister dat ter inzage ligt binnen de moskee. Een volwaardig lid heeft het recht om tijdens de Algemene Leden Vergaderingen het woord te voeren en zijn stem telt ook als zodanig als één van allen.

Het lidmaatschap eindigt door:

  • Overlijden van het lid;
  • Opzegging van het lid;
  • Opzegging namens de vereniging;
  • Ontzegging.

Van de leden wordt een actieve houding verwacht zoals de Islam ons dat voorschrijft. Wij vinden het zeer prettig als leden het initiatief nemen tot ideeën en suggesties waarmee de gemeenschap als geheel beter van wordt. Indien men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dan kan dat aan het bestuur worden kenbaar gemaakt of door een mail te sturen naar info@moskeeibrahim.nl.

Binnen de moskee gaan we met respect met elkaar om. De moskee is Het Huis van Allah. In Het Huis van Allah wordt daarom geen slecht woord gesproken en worden de stemmen niet verheven. Tijdens de gebeden en diensten verwachten wij dat alle telefoons uit zijn geschakeld zodat niemand afgeleid raakt.

Vul het aanmeldingsformulier in en wordt lid!