Financiën 2014

Contributiegelden € 24.625,00
Commerciële activiteiten € 13.200,00
Opbrengsten onderwijs € 7.775,00 +
Totale opbrengsten 2014 € 45.600,00

Exploitatie € 24.950,00
Huisvestingskosten + onderhoud € 16.673,00
Verzekeringen € 3.416,00
Belastingen € 3.150,00
Algemene kosten € 728,00 +
Totale uitgaven € 48.917,00

Resultaat over 2014 € -3.317,00