Financiën 2015

BALANS
Grond € 107.622,- Eigen vermogen € 524.049,-
Liquide middelen € 416.427,- +
TOTAAL € 524.049,-

INKOMSTEN
Contributiegelden € 41.222,-
Commerciële activiteiten € 3.617,-
Giften € 277.535,-
Buitengewone baten € 5.298,- +
TOTALE OPBRENGSTEN 2015 € 327.672,-

UITGAVEN
Huisvestingskosten € 13.854,-
Kleine aanschaffingen € 2.018,-
Beveiligingskosten, camera's € 1.324,-
Kantoorkosten € 732,-
Overige kosten € 4.200,-
Bankkosten € 246,- +
TOTALE UITGAVEN 2015 € 22.375

Grondaankoop € 107.622,- -
Resultaat over 2015 € 197.675,-