Financiën 2016

BALANS
Grond € 107.622,- Eigen vermogen € 1.362.698,-
Liquide middelen € 1.255.076,- +
TOTAAL € 1.362.698,-

INKOMSTEN
Contributie/lidmaatscahp € 41.200,-
Giften € 836.565,-
Overige inkomsten € 3.209,-
Buitengewone baten € 1.224,- +
TOTALE OPBRENGSTEN 2016 € 882.198,-

UITGAVEN
Huisvestingskosten € 13.596,-
Autokosten € 5.986,-
Kleine aanschaffingen € 5.831,-
Marketing € 12.242,-
Kantoorkosten € 550,-
Overige kosten € 1.946,-
Bankkosten € 3.398,- +
TOTALE UITGAVEN 2016 € 43.548,-

Resultaat over 2016 € 838.649,-