Financiën 2017

BALANS
Grond € 107.622,00 Eigen vermogen € 1.107.394,00
Liquide middelen € 999.772,00 +
TOTAAL € 1.107.394,00

INKOMSTEN
Contributie/lidmaatscahp € 43,815,00
Giften € 384.024,38
Overige inkomsten € 10.430,60
Commerciële activiteiten € 5.822,00 +
TOTALE OPBRENGSTEN 2017 € 444.091,98

UITGAVEN
Huisvestingskosten € 692.890,38
Kantoorkosten € 1.482,05
Overige kosten € 3.275,97
Bankkosten € 1.747,46 +
TOTALE UITGAVEN 2017 € 699.395,86

Resultaat over 2017 - € 255.303,88