Commissies

Raad van Advies

De raad van Advies bestaat uit enkele prominente leden die bekend staan om hun bewezen diensten binnen de moskee. Zij assisteren het bestuur en geven gevraagd en ongevraagd advies over de gang van zaken. Ook bemiddelt zij bij eventuele conflicten. De RvA heeft geen zelfstandig beslissingsbevoegdheid.

Facilitaire Zaken

Deze commissie houdt zich bezig met het dagelijks schoonhouden van de moskee. Tevens plant zij het onderhoud en voert zij zelfstandig kleine technische reparaties uit. Deze commissie bestaat uit vrijwilligers die in hun dagelijks leven reeds werkzaam zijn binnen de technische branche of die verwant is hieraan.

Zie ook: