Missie & visie

   De moskee heeft als primaire doel het ter beschikking stellen van ruimte en gelegenheid voor het Aanbidden van Allah. Dit doel wordt nagestreefd door de inzet van de beschikbare middelen en human capital. Het dagelijks gebed dat vijf keer per dag plaatsvindt is als belangrijkste activiteit aan te merken. Daarnaast is het lezen en onderwijzen van de Koran, het Boek van Allah, een van de belangrijkste redenen om bij elkaar te komen in de moskee.

   Onze moskee heeft in de afgelopen jaren meerdere taken op zich genomen. Was het zo dat in de beginjaren sprake was van een gebedshuis waarin de religieuze activiteiten plaatsvonden, nu is het meer dat de moskee daarnaast ook een maatschappelijke functie vervult. Het bestuur van de moskee is officieel aanspreekpunt voor de Marokkaanse gemeenschap in Maassluis voor lokale overheden en semi-overheid instellingen zoals woningbouwcorporaties etcetera.

Zie ook: