Verwachtingen vrijwilligers

Vrijwilligers zijn degene die middels een aanmeldingsformulier ‘Vrijwilligers’ als zodanig bekend zijn bij het bestuur. Een vrijwilliger zet zich in voor een zaak die in samenspraak met het bestuur kan worden geformuleerd. De zaken kunnen zich over vele gebieden uitspreiden, onder andere:

  • Sport en spel begeleiders
  • Schoonmaakwerkzaamheden
  • Conciërgetaken
  • Het verzorgen van lessen
  • Islamitische bijeenkomsten voorzitten
  • Het geven van presentaties over een vakgebied (bijvoorbeeld Zorg&Welzijn)
  • Technische activiteiten (klusjes binnen de moskee)
  • ICT
  • Tuinieren

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij in samenspraak met het bestuur zijn of haar werkzaamheden afbakent en bepaalt. Het bestuur is eindverantwoordelijke over de taken die een vrijwilliger uitvoert.

Vanzelfsprekend verricht de vrijwilliger zijn of haar taken vol passie en overgave. Kernbegrippen die bij zijn uitvoering horen zijn, vriendelijkheid, geduld, enthousiasme  en respect voor de ander.

Vul het aanmeldingsformulier in en wordt vrijwilliger!